آرشیو

National Natural Science Foundation of China

چین حامل فضایی یک کیلومتری می‌سازد

چین از دانشمندان دعوت کرده است تا در توسعه یک حامل فضایی بسیار عظیم با طول یک کیلومتر مشارکت کنند. بنیاد ملی علوم طبیعی چین (National Natural Science Foundation of China) هدف از این طرح را استفاده از منابع فضایی، کاوش اسرار جهان و ایجاد…