آرشیو

ministry of natural resources of china

منظومه ماهواره‌ای SAR چین برای پیشگیری از بلایا و پایش منابع طبیعی

چین در نظر دارد یک منظومه ماهواره‌ای سنجشی متشکل از ۳۶ ماهواره توسعه دهد که تعداد زیادی از آن‌ها را ماهواره‌های SAR شامل می‌شوند. اهداف عمده ایجاد این منظومه با نام تیانگنگ-۳۶ (36-Tiangang) پیشگیری از بلایا و پایش منابع طبیعی عنوان شده…