آرشیو

Ministry of Agriculture and Rural Affairs

سه ماهواره شناسایی و امنیتی چین در مدار زمین قرار گرفتند

چین سه ماهواره از سری یائوگان (Yaogan) را به‌وسیله ماهواره‌بر لانگ مارچ-۲دی (Long March-2D) به فضا پرتاب کرد؛ ماهواره‌هایی که ظاهرا برای مقاصد شناسایی و امنیتی به مدار زمین تزریق می‌شوند. این عملیات روز شنبه ۶نوامبر (۱۵آبان) ساعت ۰۳:۰۰…

چین دو ماهواره سنجشی با اهدافی نامشخص را به فضا پرتاب کرد

چین دو ماهواره سنجشی را به‌وسیله ماهواره‌بر لانگ مارچ-۲سی (Long March-2C) به فضا پرتاب کرد؛ ماهواره‌هایی که به‌نظر می‌رسد مقاصد نظامی را دنبال می‌کنند. این ماموریت روز چهارشنبه ۳نوامبر (۱۲آبان) ساعت ۰۷:۴۵ به‌وقت گرینویچ از پایگاه فضایی…