آرشیو

Lund University

یافتن حیات فرازمینی به‌وسیله سیاره‌های غیر قابل سکونت!

دانشمندان دانشگاه لوند (Lund University) سوئد نقشه‌ای سه بعدی از جو سیاره فراخورشیدی WASP189b تهیه کرده‌اند که درک انسان را از این نوع سیاره‌ها ارتقا می‌دهد. این گروه از یک طیف‌نگار با وضوح بالا برای مطالعه نور ستاره‌ها در حین عبور از جو…