آرشیو

Lowell

ماهواره‌های دانشجویی، فرصتی برای تربیت نسل آینده فضایی

از زمان ارسال ماهواره اسپوتنیک-1(Sputnik-1) به فضا برای مخابره تنها یک سیگنال به زمین، تا اکنون که ماهواره‌ای ده کیلوگرمی ساخته شده در یک دانشکده هوافضا در آمریکا نتایج مهمی در آینده مخابرات ماهواره‌ای ایفا می‌کند، مسیر طولانی و پر فراز و…