آرشیو

LETE

انسان در ماه هم از GPS استفاده می‌کند

محققان با استفاده از یک اصل ریاضی که ۸۰۰ سال پیش توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان اروپایی، مطرح شد، پارامترهای یک سامانه مانند GPS را به دست آوردند. از آن جا که بشر قصد دارد پس از نیم قرن بار دیگر پا بر روی ماه بگذارد، می‌توان از سامانه…