آرشیو

Leibniz Association

سیاه‌چاله‌ای با رفتار عجیب کشف شد

پژوهشگران در مطالعه‌ای برای نخستین بار ناهمترازی میان محور چرخش یک سیاه‌چاله و محور مدار زدن آن را نشان دادند. دانشمندان انجمن لیبنیز (Leibniz Association) آلمان به رهبری گروهی از محققان بین‌المللی این پژوهش را انجام داده‌اند و به گفته…