آرشیو

JMA

زمین را به‌صورت زنده از ایستگاه فضایی بین‌المللی مشاهده کنید

شما می‌توانید از طریق ایستگاه فضایی بین‌المللی و ماهواره‌ها زمین را تماشا کنید. در اینجا نرم‌افزارها و وبسایت‌هایی را معرفی می‌کنیم که از طریق آن‌ها قادر به مشاهده آنلاین کره زمین خواهید بود.