آرشیو

Japan's Strategic Council For Space Development

نمونه‌برداری ژاپن از قمر مریخ

آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن (JAXA) قصد دارد در سال ۲۰۲۴ کاوشگری به سوی قمر فوبوس (Phobos) مریخ بفرستد و تا سال ۲۰۲۹ نمونه‌های خاک آن را به زمین بیاورد. شورای راهبردی ژاپن برای توسعه فضایی (Japan's Strategic Council For Space Development)…