آرشیو

Iraq's Ministry of Communications

عراق اولین ماهواره خود را به مدار زمین می‌فرستد

وزارت ارتباطات عراق اعلام کرد موافقت‌های لازم را برای پرتاب اولین ماهواره این کشور به فضا کسب کرده است. به‌گفته رعد المشهدانی، سخنگوی رسمی وزارت ارتباطات عراق، با توجه به تجربه موفقیت‌آمیز مصر در پرتاب ماهواره طیبه (Tiba) در سال ۲۰۲۰،…