آرشیو

International Astronomical Search Collaboration

منجم آماتور ایرانی یک سیارک کشف کرد

ریحانه زهره‌وند از منجمان آماتوری ایران موفق به کشف سیارکی نزدیک زمین شد که با تایید ناسا این سیارک به‌نام وی نامگذاری شده است. سیارک‌ها از آن جهت که ممکن است به خورشید یا به زمین نزدیک شوند، بسیار مهم بوده و برای بررسی و محاسبات مربوط‌به…