آرشیو

Indian Air Force

راهبرد هند برای ادغام قابلیت‌های هوایی و فضایی

مقامات نظامی هند از راهبرد این کشور برای ادغام کامل قابلیت‌های هوایی و فضایی به‌منظور داشتن یک چشم‌انداز عملیاتی مشترک در حوزه هوافضا خبر می‌دهند. براین‌اساس، سازمان تحقیقات فضایی هند (ISRO) و نیروی هوایی این کشور می‌بایست چنین امری را با…