آرشیو

IAS

فضا-زمان دقیقا از چه چیزی ساخته شده است؟

به‌ عقیده‌ بسیاری از فیزیکدانان، فضا-زمان ممکن است بنیادی نباشد، معلول تلقی شود و از ساختار و رفتاری با ماهیت بنیادی‌تر سرچشمه بگیرد. در عمیق‌ترین سطح واقعیت، پرسش‌هایی مثل «کجا؟» و «چه زمانی؟» شاید بدون پاسخ باقی بمانند! این مفاهیم از…