آرشیو

IAMC

برنامه چین برای آزمایش‌‌ فناوری‌های جدید و علوم فضایی کم‌هزینه به فضا

برنامه «پرواز علمی نوآوری ایکس» در نظر دارد ۷ ماهواره را به وسیله حامل فضایی لیجیان-۱ برای دانشمندان سراسر جهان با رویکرد آزمایش‌‌ فناوری‌های جدید و علوم فضایی کم‌هزینه به فضا پرتاب کند. این برنامه ۲۷ژوئیه راه‌اندازی شد و فراخوانی را…