آرشیو

Hypersonix Launch Systems

هواپیمای فضایی هایپرسونیک استرالیا برای حمل ماهواره به فضا

استرالیا قصد دارد یک هواپیمای فضایی هایپرسونیک را برای انتقال ماهواره‌های کوچک به مدار لئو توسعه دهد. این هواپیمای فضایی به‌نام دلتا ولوس (Delta Velos) نیروی خود را توسط چهار موتور اسکرم جت با سوخت هیدروژن تامین خواهد کرد که به‌گفته…