آرشیو

goddard

ناهید احتمالا زمانی یک اقیانوس داشته است

ما غالبا مریخ را به عنوان یکی از معدود سیاراتی در نظر می گیریم که مانند زمین احتمالا زمانی پتانسیل حفظ حیات را در خود داشته (و شاید دارد) اما حالا شواهدی به دست آمده که نشان می دهند ناهید نیز احتمالا چنین مشخصه داشته است. شبیه سازی های…

رونمایی از آینه طلای قدرتمندترین تلسکوپ جهان

ناسا از یک آینه طلایی براق جدید رونمایی کرده که قرار است برای کشف سیارات جدید به فضا ارسال شود.این آینه بخشی از یک طرح ابتکاری است که به آزمایش تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا پس از ادغام آینه با آن خواهد پرداخت.این قطعه زرین به بررسی بقایای…