آرشیو

George Washington University

انوشه انصاری در سینما

انوشه انصاری نخستین گردشگر فضایی زن در جهان و اولین سفیر فضایی است که با هزینه شخصی به ایستگاه فضایی بین‌المللی رفت.