آرشیو

Flightwin-Innovation

شینوک چینی در نمایشگاه هوایی دبی رونمایی شد

یک شرکت چینی از یک پهپاد ترابری چندمنظوره بزرگ با پروانه‌های پشت سرهم در نمایشگاه هوایی دبی رونمایی کرد. تکمیل آزمایش پرواز پهپاد مذکور برای پایان سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده است و پس از آن وارد مرحله تولید خواهد شد. آنچه در حال نمایش است یک…