آرشیو

Directorate General Of Civil Aviation

فرانسه، روسیه را به ارسال پارازیت روی سیگنال‌های ناوبری ماهواره‌ای متهم کرد

مقامات فرانسه مدعی‌اند روسیه در سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای مورد استفاده هواپیماهای تجاری اختلال ایجاد می‌کند. بنابر اظهارات این مقامات، ارتش روسیه از زمان تهاجم به اوکراین، سامانه‌های مذکور را در سه منطقه مختل کرده است و این امر نیاز به…