آرشیو

Directorate General of Armaments

فرانسه سه ماهواره جاسوسی به فضا پرتاب کرد

شرکت اروپایی آریان اسپیس (Arianespace) در سومین پرتاب ماهواره‌بر وگا (Vega) در سال ۲۰۲۱ سه ماهواره جاسوسی را برای فرانسه به فضا فرستاد. این عملیات روز سه‌شنبه ۱۶نوامبر (۲۵آبان) ساعت ۰۹:۲۷ به‌وقت گرینویچ از پایگاه فضایی گویان (Guiana)…