آرشیو

Czech Academy of Sciences

تهیه نقشه‌ مواد خام فضایی برای استخراج منابع اجرام آسمانی

دانشمندان جمهوری چک در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک نقشه‌ از مواد خام در فضا هستند. طی پروژه «آزمایشگاه فضایی برای ابزارها و کاربردهای متغیر پیشرفته» (SLAVIA) محققان قصد دارند فناوری‌هایی را جهت اکتشاف و استخراج مواد خام در ماه و سیارک‌ها…