آرشیو

Colégio Militar de Porto Alegre

نخستین خوشه ستاره‌ای دوگانه قدیمی کشف شد

فیزیکدانان اولین خوشه ستاره‌ای دوگانه قدیمی کهکشان راه شیری را کشف کردند. این خوشه ستاره‌ای دوگانه به‌نام NGC 1605 شامل دو خوشه باز به‌نام‌های NGC 1605a و NGC 1605b بوده که سن هر کدام به‌ترتیب دو میلیارد سال و ۶۰۰ میلیون سال است. هر دو…