آرشیو

Carlos III University of Madrid

رانش ماهواره‌ها در مدار بدون استفاده از سوخت

محققان روشی را برای تولید نیروی پیشران ماهواره‌ها ابداع کرده‌اند که با استفاده از یک کابل الکترودینامیکی، نیازی به مصرف سوخت نخواهد بود. در این شیوه دو ماهواره به‌وسیله کابل به‌یکدیگر متصل می‌شوند و جریان الکتریکی ایجادشده در کابل و…