آرشیو

Breakthrough Energy Ventures

شرکت آمریکایی حامل فضایی تماما بازگشت‌پذیر توسعه می‌دهد

شرکت آمریکایی استوک اسپیس (STOKE Space Technologies) قصد دارد یک حامل فضایی را توسعه دهد که تماما بازگشت‌پذیر بوده و بدین ترتیب علاوه‌بر مرحله اول، مرحله دوم آن نیز بازیابی می‌شود. این حامل قادر به فرود در محلی تعیین‌شده و سپس پرتاب از…