آرشیو

Beijing Lingkong Tianxing Technology

چین حامل فضایی بال‌دار برای حمل توریست به فضا می‌سازد

چین در حال توسعه یک حامل فضایی بال‌دار است تا از آن برای انجام پروازهای توریستی زیرمداری و انتقال محموله از یک نقطه به نقطه دیگر از زمین استفاده کند. در این طرح مسافران سوار یک هواپیمای فضایی متصل به بال حامل می‌شوند و هواپیما پس از…