آرشیو

Bavarian Universities

آلمان یک دانشمند روسی را به جاسوسی از فناوری‌های فضایی اروپا متهم کرد

مقامات قضایی آلمان یک دانشمند روسی را به جاسوسی و انتقال اطلاعات برنامه حامل فضایی اروپایی آریان (Ariane) به دولت روسیه متهم کردند. این فرد که با نام ایلنور ن. (.Ilnur N) شناخته می‌شود، در یکی از دانشگاه‌های باواریان (Bavarian…