آرشیو

AutoFlight

اولین آرایش پروازی با قابلیت برخاست و فرود عمودی الکتریکی خودران

شرکت چینی-آلمانی اتوفلایت، اولین آرایش پروازی جهانی سه هواپیما با قابلیت برخاست و فرود عمودی الکتریکی خودران را در چین با موفقیت انجام داد. آرایش پروازی به پرواز مرتبط و هدفمند دو یا چند هواگرد می‌گویند که تحت یک فرماندهی واحد، هدف خاصی را…