آرشیو

Australia’s Department of Industry, Science and Technology

کره جنوبی و استرالیا در حوزه‌های مختلف فضایی همکاری می‌کنند

کره جنوبی و استرالیا توافقی را به‌منظور همکاری در زمینه‌های اکتشاف در حوه فضا، خدمات پرتاب فضایی و ناوبری ماهواره‌ای به‌انجام رساندند. براین‌اساس کره جنوبی یک تیم مشاوره مشترک با وزارت صنعت، علم و فناوری استرالیا (Australia’s Department…