آرشیو

Auburn University

طرح محققان ایرانی برای رفع چالش‌های چاپ سه بعدی در فضا

محققان در حال مطالعه برای ساخت دستگاه‌هایی هستند که امکان ساخت آسان تجهیزات الکترونیکی و حسگرها را از طریق فناوری پرینت سه بعدی در فضا فراهم می‌کند. ساخت وسایل الکترونیکی و حسگرها در فضا حتی با استفاده از پرینترهای پیشرفته بر پایه فناوری…