آرشیو

ATSpace

چاپ سه‌بعدی ماهواره به‌صورت کامل برای اولین بار

چهار شرکت استرالیایی با حمایت مالی دولت این کشور نخستین مرکز اختصاصی استرالیا را برای تولیدات فضایی تاسیس می‌کنند؛ مجموعه‌ای که قرار است در آن برای اولین بار در جهان ماهواره‌‌ها به‌طور کامل با فناوری چاپ سه‌بعدی توسعه یابند. این مرکز با…