آرشیو

Astronomers Without Borders

تصویر عکاس ایرانی از کهکشان راه شیری در نشنال جئوگرافیک منتشر شد

نشریه آمریکایی نشنال جئوگرافیک با انتشار تصویری ثبت‌شده توسط بابک امین تفرشی، عکاس ایرانی، کهکشان راه‌ شیری را بر فراز کوهی در شیلی در صفحه اینستاگرام خود به نمایش گذاشت. کوه سررو پارانال (Cerro Paranal) در بیابان آتاکاما (Atacama) شیلی،…