آرشیو

Telenor

ماهواره‌های کوچک مدار ژئو، مصالحه‌ای بین صنعت قدیم و جدید

برای صنعت ماهواره‌ای که در آن بین ماهواره‌های مخابراتی سنتی مدار GEO و ابرمنظومه‌های ماهواره‌ای مدار LEO یک شکاف به وجود آمده است، ماهواره‌های کوچک مدار GEO نقش یک مصالحه و پرکننده شکاف صنعت را دارند. هنگامی که یک شرکت سوئدی ارائه‌دهنده…