آرشیو

OAOpeleng

ماهواره سنجش‌ازدور جدید مصر به فضا پرتاب شد

ایجپت‌ست-ای (egyptsat-A) ماهواره سنجش‌ازدور جدید مصر توسط ماهواره‌بر سایوز-۲ (soyoz-2) در قزاقستان به فضا پرتاب شد. این ماهواره به طور مشترک توسط آژانس فضایی مصر (Egyption National space agancy) و شرکت آرکی‌کی‌انرژیا (RKK Energia) روسیه با…