آرشیو

NAS

چه تلسکوپی جانشین تلسکوپ فضایی هابل خواهد بود؟

هابل، تلسکوپ معروف و ارزشمند ناسا (NASA) و سازمان فضایی اروپا (ESA) سال‌هاست که فعالیت می‌کند و می‌توان گفت که به سن بازنشستگی نزدیک شده است. ناسا از سال‌ها پیش پروژه‌ی تلسکوپ فضایی جیمز وب، جانشین تلسکوپ هابل، را آغاز کرده و این تلسکوپ در…