آرشیو

Metalysis

شرکت انگلیسی در صدد استخراج اکسیژن از سنگ‌های ماه

شرکت انگلیسی متالیسیس (Metalysis) قصد دارد طی روشی موسوم به الکترو-دی اکسیداسیون (electro-deoxidation)، از سنگ‌های ماه اکسیژن استخراج کند. با این روش که شامل کاهش الکتروشیمیایی اکسیدهای فلزی به فلزات در نمک گداخته (CaCl2) در دمای حدوداً…