آرشیو

ImageSat

خاورمیانه؛ نماینده‌ی عصر جدید فضایی

منطقه‌ی خاورمیانه یکی از مناطق مهم جهان از دیدگاه ژئوپولتیک می‌باشد که کشورهای این منطقه در حال استفاده‌ی فضا برای مقاصد غیر نظامی، تجاری و امنیتی می‌باشند. صنعت فضایی در خاورمیانه به یک عرصه‌ی مسابقه، محلی برای نمایش غرور ملی و موضوع…