آرشیو

Esro

تاریخچه حامل‌های فضایی(بخش دوم)

با شروع دهه ۱۹۷۰ دو عامل باعث ظهور نسل دوم حامل‌های فضایی شد. اول آن که با تغییر سیاست‌های فضایی دولت‌های شوروی و آمریکا از تاریخ‌سازی و مرزشکنی به استفاده‌های نظامی و تجاری از فضا نیاز به حامل‌های با طرفیت بیشتر و اقتصادی‌تر احساس شد.…