آرشیو

Braskem

پلاستیک‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی بازیافت می‌شوند

خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی به زودی می‌توانند زباله‌های پلاستیکی خود را بازیافت کنند و ابزارهای مختلف بسازند. در همین راستا یک ماشین بازیافت (Recycler) به زودی به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال می‌شود که قادر است پلاستیک‌های موجود در…