آرشیو

BrahMos

آزمایش موفق راکت BrahMos

راکت مافوق صوت BrahMos که توسط شرکت BrahMos که یک شرکت هندی-روسی می باشد اخته شده بود، از مرکز آزمایشهای دفاعی در ایالت راجستان در غرب این کشور آزمایش شد. این راکت 290 کیلومتر برد دارد و ساخت آن از سال 2005 آغاز شده است.