آرشیو

3DeWitt

مرحله دوم طرح مفهومی تلسکوپ فضایی طیف‌سنجی نوآورانه

ناسا (NASA) از مرحله دوم مطالعات طرحی مفهومی برای یک تلسکوپ فضایی طیف‌سنجی نوآورانه حمایت مالی کرده است که با هزینه ارزان‌تر ساخته می‌شود و میدان دید و دقت بسیار بهتری در مقایسه با تلسکوپ‌های معمول دارد.