آرشیو

گروه نوآفرین امید سبز

وبینار رایگان آشنایی با پهپادهای سمپاش برگزار می‌شود

گروه نوآفرین امید سبز با همکاری دفتر مطالعات فضایی اسپاش و شرکت امید فضا وبیناری را برای آشنایی با پهپادهای سمپاش به صورت رایگان برگزار می‌کند. تدریس این دوره را محمد‌امین آهنگری، سردبیر دفتر مطالعات فضایی اسپاش، و سعید بیطرف، کارشناس…