آرشیو

کانبرا

راه اندازي آنتن ماهواره‌ای عظیم ایالات متحده

یکی دیگر از گام‌های بزرگ در ماموریت‌های مریخ ساخت آنتن ماهواره عظیم DSS36 توسط آژانس فضایی امریکاست که برای ردیابی و ارتباط با پروازهای فضایی با سرنشین به مریخ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این آنتن ماهواره در نزدیک پایتخت استرالیا، کانبرا…