آرشیو

نورا موج شریف

بومی‌سازی فرستنده ارتباطات ماهواره‌ای

یک شرکت دانش‌بنیان توانسته است فرستنده ارتباطات ماهواره‌ای تولید کند و بدین ترتیب نیاز داخل را تا حدود زیادی پوشش دهد. به‌گفته علی خیردوست، مدیرعامل شرکت نورا موج شریف، محصول دانش‌بنیان آن‌ها یک فرستنده تصویری است که کار انتقال داده را…