آرشیو

مرکز آمار ایران

ویروس کرونا زمینیان را فضایی‌تر کرد

امسال دومین سالی است که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه‌های هفته جهانی فضا به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و این ویروس نه‌تنها رویدادهای علمی بلکه بیشتر روش زندگی زمینیان را متحول کرده است. بنابراین شاید دیگر زمان آن رسیده است که زندگی بر روی…