آرشیو

فاطمه فخرایی‌فرد

امشب شاهد ماه کامل برفی باشید!

امشب چهارشنبه ۲۷بهمن قمر زمین به فاز کامل می‌رسد، حوالی غروب خورشید طلوع می‌کند و هنگام طلوع خورشید غروب می‌کند؛ پس کل شب در آسمان قابل رصد است. کارشناس تیم علمی رصدخانه لارستان با بیان این مطلب، زمان دقیق قرار گرفتن ماه در فاز بدر را…