آرشیو

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران

پایش ماهواره‌ای فروریزش زمین در تهران

رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از فعالسازی سامانه ماهواره‌ای پایش و پیش‌بینی فروریزش زمین در تهران خبر داد و اظهار کرد: «این سامانه با پایش‌های انجام‌شده اقدام به اعلام هشدار احتمالی پیرامون فروریزش در مناطق…