آرشیو

ریتون

سامانه جدید مخابرات فضایی در اختیار نیروی هوایی آمریکا قرار می‌گیرد

نیروی هوایی ایالت متحده قراردادی به ارزش 37 میلیون دلار با شرکت "ریتون" (Raytheon)، برای استفاده از فناوری جدید فضایی این مجموعه به امضا رسانده است.فناوری نوین ریتون در مقایسه با دیگر تکنولوژی های بکار گرفته، این قابلیت را در اختیار…

سامانه جدید مخابرات فضایی در اختیار نیروی هوایی آمریکا قرار می‌گیرد

نیروی هوایی ایالت متحده قراردادی به ارزش 37 میلیون دلار با شرکت "ریتون" (Raytheon)، برای استفاده از فناوری جدید فضایی این مجموعه به امضا رسانده است.فناوری نوین ریتون در مقایسه با دیگر تکنولوژی های بکار گرفته، این قابلیت را در اختیار…