آرشیو

ایسرو

معدنکاری فضایی؛ راهی برای تجاری کردن اکتشافات فضایی

بیش از پیش، انسان نسبت به بهره‌ برداری از منابع معدنی سیاره‌ها دیگر مصمم‌تر شده است. براساس نظر کارشناسان، ضمن آنکه در آینده «معدنکاری فضایی» یکی از گزینه‌های بشر برای تامین منابع معدنی مورد نیاز خود است، گاهی چاره‌ای به جز آن وجود ندارد.…