آرشیو

آسمان‌سرای سها

آیا در فضا خلا کامل وجود دارد؟

خلا کامل یا فشار گازی صفر مطلق، مفهومی است که در هیچ نقطه‌ای از فضا مشاهده نشده و تنها در نظریه‌ها پیش‌بینی می‌شود. به گفته علیرضا بیات، کارشناس فضایی آسمان‌سرای سُها، در بهترین حالت، خلا مکانی است که در آن ماده و مولکول‌های هوا وجود…