آرشیو

Tomce Runcevski

اتمسفر بزرگترین قمر سیاره زحل شبیه‌سازی شد

محققان طی تحقیقی برای مطالعه اتمسفر تایتان (Titan)، بزرگترین قمر سیاره زحل، آن را درون ظرفی آزمایشگاهی شبیه‌سازی کردند تا به درک بهتری از شرایط مناسب برای ایجاد حیات دست یابند. دانشمندان دانشگاه متدیست جنوبی (Southern Methodist…